montessori Teachings

Montessori-leer: een introductie

De Montessori-leermethode: wat is het? Waarom doe je het? De Montessori-methode is een onderwijsfilosofie die in het begin van de 20e eeuw is ontwikkeld door Maria Montessori.
Het is gebaseerd op het idee dat onderwijs geïndividualiseerd, gepersonaliseerd en contextspecifiek moet zijn, en dat het het beste is als het een dialoog is tussen het kind en de school.
Het is een filosofie die prioriteit geeft aan de behoeften van het kind boven de behoeften van de school. Het is een manier om kinderen op te leiden die prioriteit geeft aan de interesses, capaciteiten en ontwikkeling van het kind. Het wordt vaak een methode genoemd om 'onderwijs te geven dat gepersonaliseerd, contextueel en geïndividualiseerd is voor elk kind.

 

Montessori-waarden 

Montessori-waarden beschrijven hoe ouders en leraren Montessori-kinderen opvoeden. Ze definiëren de kernwaarden van iemands leven en helpen hen te bepalen wat het betekent om een Montessori-ouder te zijn, wat het betekent om een Montessori-leraar te zijn en wat het betekent om een Montessori-kind te zijn. Montessori-waarden zijn universeel en kunnen worden toegepast op elke situatie en elk persoonlijkheidstype.
Hier zijn enkele van de Montessori-waarden die belangrijk zijn om te vermelden omdat ze deel uitmaken van de Montessori-leringen.
  • Autonomie: Montessorischolen benadrukken het recht van het kind om zelf beslissingen te nemen.
  • Leren als individu: Montessorileerkrachten zijn verantwoordelijk om elk kind individueel onderwijs te geven dat gebaseerd is op een Montessoricurriculum.
  • Geduld: Het is belangrijk dat leraren geduld hebben met hun leerlingen, aangezien Montessori-onderwijs een langdurig proces is.
  • Respect voor je tijd. Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om de tijd van het kind te respecteren. Dit is de basis van respect voor uw kind.
  • Vrijgevigheid. De Montessori-waarde van vrijgevigheid betekent dat je vrijgevig en genereus geeft aan je kind en aan de mensen om je heen. Vrijgevigheid is een universele waarde, wat betekent dat het van toepassing is op alle situaties en alle persoonlijkheden.

montessori teachings

De Montessori-leringen zijn gebaseerd op het idee dat kinderen moeten kunnen leren van hun ouders en leraren. Haar filosofie is erop gericht om kinderen een omgeving te bieden die hen in staat stelt om zelf te leren. Kinderen worden aangemoedigd om zichzelf te onderwijzen door middel van spel, muziek, kunst en dans, evenals door Montessori-goedgekeurde boeken, video's, muziek-cd's en computerprogramma's.
Het Montessori-onderwijs is ontworpen om de natuurlijke ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Het is geen one-size-fits-all model en ouders moeten openstaan voor de unieke behoeften van elk kind.

Montessorilessen thuis

In deze leerstijl is het aan jou om de middelen en instructie te geven die je kind nodig heeft om een staat van beheersing te bereiken. Ouders zijn verantwoordelijk voor het geven van het onderwijs dat hun kinderen nodig hebben, zonder de druk van een reguliere school. Het onderwijs is niet gericht op de behoeften van het kind, maar op de eigen ontwikkeling van het kind.

Montessori-huizen en -programma's omarmen de filosofie ook, met een bijzondere nadruk op gezinseducatie. Om die reden Montessori thuisonderwijs is de meest geïndividualiseerde vorm van thuisonderwijs en is primair gericht op elk kind. Een traditionele openbare school wordt gerund door een gecentraliseerde, door de staat gefinancierde bureaucratie.

De methode moedigt kinderen aan om empathie, communicatie, onafhankelijkheid, zelfdiscipline en respect voor onderwijs te ontwikkelen. Het leert kinderen ook hoe ze van hun opleiding kunnen leren en onafhankelijke leerlingen kunnen worden.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.