waldorf education

Vrijeschool onderwijs

waldorf education

Wat ouders moeten weten over het Waldorf Education-systeem?

Je bent misschien meer bekend met traditioneel, vooruitstrevend en Montessori-onderwijs en vraagt je af wat vrijeschoolonderwijs precies is. Als ouders wilt u het beste onderwijs voor uw kind, dus het kan geen kwaad om er meer over te leren: Vrijeschool onderwijs principes en kijk of dit een match is voor uw kind. Laten we hieronder in meer detail treden.

De man achter vrijeschoolonderwijs

De filosofie en ideeën achter het vrijeschoolonderwijs komen van Rudolf Steiner. Dit is de reden waarom dit onderwijssysteem ook wel Steineronderwijs wordt genoemd. Wees niet verward, want deze namen worden door elkaar gebruikt. Steiner richtte de antroposofie op, een filosofie of systeem dat natuurlijke middelen gebruikt om een optimale fysieke, spirituele en mentale gezondheid te bereiken.

In 1919 werd de eerste Steinerschool geopend voor de kinderen van de werknemers van de sigarenfabriek Waldorf-Astoria. Emil Molt, de toenmalige directeur, vroeg Steiner om de school op te richten. Sindsdien bevordert het Steiner-onderwijs menselijke waarden en ervaringen om lesgeven en leren te stimuleren.

Wat leert het Waldorf- of Steineronderwijs?

Het vrijeschoolonderwijs stimuleert co-educatie. Ze accepteren en verwelkomen kinderen, ongeacht hun capaciteiten of gebrek daaraan. Ze discrimineren ook niet op basis van culturele achtergrond, sociale klasse en religie.

Waar het Steiner-ethos prioriteit aan geeft, is de creatieve leeromgeving waar kinderen in hun eigen tempo kunnen leren. Wat nog belangrijker is, het curriculum van het vrijeschoolonderwijs is erop gericht leren leuk te maken, zodat kinderen echt kunnen genieten van de rijkdom van hun jeugd. Studenten leren in hun eigen tempo zonder enige druk.

De filosofie van het vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op het in aanmerking nemen van de totaliteit of heelheid van een kind. Het gaat niet alleen om academici, maar er wordt evenveel aandacht en aandacht besteed aan de fysieke, culturele, emotionele en spirituele behoeften van het kind. Het vrijeschoolonderwijs is van mening dat dit de manier is om in te spelen op de verschillende fasen van de ontwikkeling van kinderen. Bovendien balanceert het vrijeschoolcurriculum de lessen tussen praktisch, artistiek en intellectueel.

Hier zijn enkele van de andere kwaliteiten van Steiner- of Waldorf-onderwijs:

 • Kinderen worden aangemoedigd om te leren door middel van leuke en echte ervaringen die hen helpen om van leren te houden en enthousiast te zijn op school.
 • Het is van mening dat verbeeldingskracht en artisticiteit beide integrale onderdelen van leren zijn.
 • In de meeste Europese landen maakt dit type onderwijs deel uit van het reguliere aanbod en wordt het door de staat gefinancierd.
 • Het heeft een reputatie opgebouwd voor het produceren van goed afgeronde studenten, heeft een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in hun diverse capaciteiten, die allemaal de basis leggen voor hen om in de toekomst verantwoordelijke burgers te zijn.

Wat zijn de kenmerken van vrijeschoolonderwijs voor jonge kinderen?

Er wordt aangenomen dat de ontwikkeling van elk kind afhangt van wat het kind leert en ervaart in zijn/haar eerste zeven levensjaren. Een kind dat leeft in een positieve sfeer vol liefde, warmte, genegenheid en begeleiding heeft meer kans op een gezonde ontwikkeling. Dit betekent dat zowel ouders als de vrijeschoolopvoeder moeten samenwerken om deze positieve omgeving voor het kind te creëren.

Zowel ouder als opvoeder moeten rolmodellen zijn. Op school moeten vrijeschoolleerkrachten het ook op zich nemen om te blijven studeren en te leren hoe ze zichzelf kunnen verbeteren door middel van artistieke, praktische en meditatieve activiteiten. Het zal ook helpen als de opvoeders worden ondergedompeld in antroposofische studies om het Steiner-ethos goed te kunnen onderwijzen.

Op het niveau van de kleuterschool en de kleuterschool omvat het leerplan (maar niet beperkt tot) ouder-kindprogramma's, thuiszorgprogramma's en andere soortgelijke programma's die helpen bij het bevorderen van gezond leren en gezonde ontwikkeling bij kinderen. Dit om ervoor te zorgen dat het kind zowel op school als thuis leert. Dergelijke programma's zullen activiteiten en lessen omvatten die de sociale, spirituele, emotionele en intellectuele groei van kinderen zullen bevorderen.

Deze vrijeschool-onderwijsmethode is opgezet om prioriteit te geven aan de waardigheid van de kindertijd bij jonge kinderen, om deze kinderen in hun eigen tempo te laten leren, maar hen toch te begeleiden bij leeftijdsspecifieke ontwikkelingsbehoeften. Het begint meestal met het opbouwen van de wil bij kinderen om te leren door middel van fysieke activiteit tot de leeftijd van 3 en gaat dan verder met het verkennen van fantasierijk spel in de peuterjaren. Zodra het kind naar de kleuterschool gaat, volgt de cognitieve benadering.

Hier is een overzicht van de kenmerken van vroeg leren onder het vrijeschoolonderwijs:

 • Creëert een liefdevolle en accepterende omgeving voor een kind
 • Biedt kansen voor kinderen om alleen of met anderen te gaan spelen
 • Door zelf-geïnitieerd spel te bevorderen, worden kinderen meer ondergedompeld in wat ze doen, waardoor ze de ervaring beter kunnen absorberen en ervan kunnen leren
 • Moedigt kinderen aan om vertrouwd te raken met de sociale en fysieke omgeving waarin ze zich bevinden; dit kan het verkennen van beweging en zintuiglijke indrukken zijn
 • Stelt kinderen in staat uitdagingen en risico's aan te gaan die leren door ervaring bevorderen
 • Toont kinderen het belang van echte ervaringen in plaats van te leren via gadgets en digitale apps
 • Bevordert activiteiten die creativiteit bevorderen, zoals muziek, tekenen, ritmische spelletjes, schilderen, boetseren, enz.
 • Stimuleert de verbeelding bij kinderen
 • Leert levensprocessen die kinderen de capaciteiten van mensen laten zien door middel van praktisch werk; dit omvat koken, schoonmaken, tuinieren, enz.
 • Toont het belang van onderlinge relaties door middel van voorspelbare routines gedurende de dag; dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en zekerheid

Wat zijn de ontwikkelingsfasen?

Leeftijd 1-7

De focus van de ontwikkeling ligt in het fysieke lichaam van een kind. Het kind leert lopen, spreken, denken en leren zijn bewegingen te beheersen, inclusief de fijne en grove motoriek. Waldorf kleuterschool biedt een ongestructureerde leeromgeving waar de fantasie van kinderen de vrije loop kan. Dit om een kind voor te bereiden op de volgende ontwikkelingsfase.

Leeftijd 7-14

Dit is de tweede fase, waarbij de nadruk ligt op de sociale en emotionele ontwikkeling. Ten eerste helpen Waldorf-docenten de studenten om via hun zintuigen te leren, wat betekent dat onderwerpen en lessen worden gegeven op een manier die ze ervaren. Hierna komen de cognitieve vaardigheden aan de orde, waarbij kinderen leren over de gebruikelijke schoolvakken zoals rekenen, lezen, schrijven, aardrijkskunde, taal en geschiedenis. Wanneer een kind deze vaardigheden ontwikkelt, zal hij/zij meer controle hebben over zijn/haar emoties en analytischer en kritischer kunnen denken.

Leeftijd 14-21 

De laatste fase richt zich op de emoties door het ervaren van het zelf en de omgeving. De studenten zijn nu meer in harmonie met zichzelf, hun capaciteiten en hun capaciteiten. Ze zijn zich ook meer bewust van hun omgeving en hoe ze kunnen gedijen in verschillende situaties die voor hen liggen. 

Vrijeschoolleerkrachten proberen contact met hen te maken door hun eigen interesses aan te moedigen en hun capaciteiten te ondersteunen. Met deze verzorgende omgeving leren studenten meer over discipline en hoe ze hun analytische en abstracte denken kunnen gebruiken om problemen op te lossen.

Vrijeschoolonderwijs en het hele kind

Als u een ouder bent en u zich afvraagt hoe uw kind kan profiteren van vrijeschoolonderwijs, afgezien van wat hierboven is uitgelegd, zijn hier enkele andere dingen om te overwegen:

 • Opvoeders baseren lessen op de interesse van kinderen. Dit resulteert in een grotere betrokkenheid van de leerlingen, waardoor de kinderen des te enthousiaster worden in het leren.
 • Wanneer jonge kinderen vreugde en voldoening vinden in het leren, worden ze gemotiveerd om te leren en meer te ontdekken.
 • Docenten wekken ook de interesse van studenten door leermateriaal aan te bieden waar studenten hun eigen gedachten en meningen kunnen uiten, en die meningen natuurlijk te respecteren en te accepteren. Dit leert jonge kinderen dat hun stem wordt gehoord en dat wat ze zeggen ertoe doet, wat leidt tot een boost in zelfvertrouwen en zelfrespect.
 • De hersenen zijn niet altijd de enige die hier spelen, aangezien kinderen gebruiken wat ze voelen om te leren en te studeren.
 • Waldorfscholen vieren verschillende festivals die kinderen leren om verschillende aspecten van levensaspecten en culturen te vieren. Hierdoor kunnen leraren, studenten en ouders vieren als een gemeenschap.
 • Er is evenwichtig leren van het hoofd, het hart tot de handen.

Waldorfonderwijs versus Montessori

In sommige opzichten zijn de Waldorf- en Montessori-onderwijssystemen vergelijkbaar. De verschillen tussen de twee zijn echter het vermelden waard en zijn misschien wel de game-changer voor ouders die proberen de beste school voor hun kind te kiezen.

Belangrijke overeenkomsten:

 • Het kind, als individueel en creatief wezen, wordt gerespecteerd.
 • Het kind moet worden beschermd tegen overmatig gebruik van technologie en moderne stress.
 • Er is een nadruk op het hele kind in plaats van een strikt academisch curriculum.
 • Het kind wordt onderwezen en getoond hoe belangrijk de natuur is; materialen gebruiken alleen natuurlijke materialen, geen kunststoffen.
 • De behoeften van een kind vormen de kern van het onderwijssysteem.
 • Kinderen vinden het leuk om zich onder te dompelen in een verscheidenheid aan kunstvormen, zoals dans, muziek, schilderen, theater, enz. Artistiek wordt altijd erg aangemoedigd.

De echte verschillen:

 • Vroegschoolse educatie in het Waldorf geeft prioriteit aan fantasierijk spel en kunst. Schooldagen gaan meestal over kunst, muziek en fantasiespel. Montessori-onderwijs op jonge leeftijd begint ook met fantasierijk spel, maar geeft kinderen de mogelijkheid om te oefenen en in het echte leven te werken, zoals koken en schoonmaken.
 • Onder het Waldorf-systeem leren jonge kinderen in groepen, terwijl de academische vakken op een meer traditionele manier worden onderwezen (kinderen aan bureaus), maar nog steeds in groepen. Kinderen gaan zes jaar met dezelfde groep aan de slag. Volgens het Montessori-systeem zijn alle lessen geïndividualiseerd en hangt het werk af van wat een kind wil doen (leraren begeleiden indien nodig). 
 • De Waldorf verwijst naar studie als "spel" bij jonge kinderen, wat vaak gebaseerd is op de verbeelding van een kind die tot leven komt. Zo werkt een leraar samen met de leerling; storytelling bevat fantasie. Bij het gebruik van de materialen komt ook veel fantasie kijken. Aan de andere kant wordt fantasierijk spel in het Montessori-onderwijs meer als een creatief proces beschouwd. Er is meer nadruk op de echte wereld. Studeren wordt "werk" genoemd omdat wat ze doen wordt beschouwd en gerespecteerd als praktische activiteiten die hen in het echte leven zullen toerusten.

Zoals je kunt zien, verschilt elk onderwijssysteem en elke methode. Vrijeschoolonderwijs kan voor uw kind werken, maar niet voor een ander kind. Als het gaat om het kiezen van de beste school voor uw kind, wilt u uw kind idealiter op de een of andere manier bij het proces betrekken. Kijk waar uw kind in geïnteresseerd is en in wat voor omgeving hij/zij gedijt.

Als ouder moet je ook kijken naar de principes en waarden die je voor je kind wilt en kijken of het onderwijssysteem deze vertegenwoordigt. Welke school u ook kiest, laat het niet alleen aan de school over om uw kind op te voeden. Werk samen met opvoeders zodat uw kind op school en thuis kan leren.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.