Servicevoorwaarden – Gioqo

Servicevoorwaarden


SERVICEVOORWAARDEN GIOQO B.V

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Gioqo B.V.. Op de hele site en in deze voorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Gioqo. Gioqo biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten, vanaf nu hierin aangeduid als (“Service” of “Services” “website” “site”), beschikbaar aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden , voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld. Gioqo B.V. beheert de website Gioqo.com, een e-commerce marktplaats waar klanten producten kunnen kopen die zijn vervaardigd en geïmporteerd door geselecteerde externe leveranciers (vanaf nu hierin aangeduid als "Leveranciers").

Door onze website te bezoeken en/of iets van de website te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Service, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Service opent of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of Services gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze website wordt gehost op Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt waarmee we uw bestelling kunnen ontvangen, uw bestelling kunnen verwerken en andere diensten aan u kunnen verlenen.

 

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om al uw minderjarige personen ten laste om onze Services te gebruiken.

U mag de gekochte producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

U begrijpt en erkent hierbij dat u bij het kopen van een product op de website contractuele partij wordt van de Leverancier, niet van ons. Desalniettemin kunnen we, als onderdeel van onze Diensten aan u, namens de Leverancier retourzendingen van defecte producten aan u afhandelen in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Terugbetalings- en Retourbeleid.

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook diensten aan iemand te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Douane, belastingen, invoerrechten en incassokosten kunnen nog steeds van toepassing zijn. Alle rechten, douane, incassokosten en/of belastingen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden niet door ons geïnd en zijn ook niet inbegrepen in het totaal van de bestelling. Eventuele kosten zijn verschuldigd bij levering.

WAARSCHUWING: Gebruik de gekochte producten nooit als ze defect of kapot zijn, omdat dit lichamelijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.

 

SECTIE 3 - DIENSTEN

Gioqo werkt als een online platform waarmee leveranciers en gebruikers informatie kunnen delen en aankopen kunnen doen. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor hun artikelen en de verzending van uw bestelling. 

Hoewel Gioqo geen partij is bij het contract dat tussen u en een leverancier wordt gevormd wanneer u een aankoop doet, kan het helpen bij het verwerken van betalingen, retouren, terugbetalingen en andere klantenservice. Gioqo garandeert niet (i) het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid, de geschiktheid of de wettigheid van enige Leveranciersitems of itemlijsten; (ii) de waarheid of nauwkeurigheid van artikelbeschrijvingen of andere inhoud die door leveranciers wordt verstrekt; (iii) de waarheid of nauwkeurigheid van beoordelingen; of (iv) de prestaties of het gedrag van een Leverancier of derde partij. Tenzij duidelijk anders aangegeven, onderschrijft Gioqo geen enkele item of itemlijst. U dient elk onderzoek te doen waarvan u denkt dat het gepast is voordat u een aankoop doet. Lees de etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen die bij een gekocht artikel zijn geleverd voordat u het gebruikt.

Gioqo wenst dat u tevreden bent met uw aankoop op de Diensten. Daarom bieden we je, in overeenstemming met ons restitutie- en retourbeleid, een speciale mogelijkheid voor restituties en retouren als je een probleem hebt met een bestelling of aankoop. 

Behalve zoals beschreven in het restitutie- en retourbeleid, kan Gioqo geen vergoedingen terugbetalen, vergoeden, dekken of anderszins verantwoordelijk zijn voor vergoedingen die niet aan Gioqo zijn betaald, inclusief, maar niet beperkt tot douane, belastingen of btw, evenals eventuele verzendkosten voor retourzendingen in een retour- of restitutieproces.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor de producten die op de website worden weergegeven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.SECTIE 5 - PRODUCTEN 

Bepaalde producten van Leverancier zijn mogelijk exclusief online verkrijgbaar via de website. Leveranciers van deze producten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van de producten of Services te beperken tot personen, geografische regio's of rechtsgebieden. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. 

We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die op de site worden aangeboden te beperken. 

Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. 

We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze website wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

 

SECTIE 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij het gebruik van onze website te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op onze website worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud op deze site kan materialen van de leverancier of andere derde partijen bevatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we garanderen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten van leveranciers of diensten van derde- partijen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen van leveranciers, of andere diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Alles wat u via het platform plaatst, uploadt, deelt, opslaat of anderszins verstrekt, is een 'Gebruikersinzending'. Gebruikersinzendingen kunnen suggesties, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of andere feedback of materialen bevatten en kunnen door andere gebruikers worden bekeken. Om uw Gebruikersinzendingen op de Services weer te geven, en om andere gebruikers ervan te laten genieten (indien van toepassing), verleent u ons bepaalde rechten in die Gebruikersinzendingen.

Als u op ons verzoek bepaalde gebruikersinzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) verzendt of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. 

Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Daarnaast stelt Gioqo u in staat om beoordelingen en recensies, foto's, video's of andere inhoud over de producten van de Leveranciers en onze Diensten te genereren. Feedback is bedoeld om andere gebruikers in staat te stellen een zinvol beeld te krijgen van de items of de website.

Feedback mag alleen waarheidsgetrouwe informatie bevatten. Feedback moet in overeenstemming zijn met de wet en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder persoonlijke rechten, merkrechten of auteursrechten, evenals gegevensbeschermingsvoorschriften. U stemt ermee in: (i) om een beoordeling of recensie die u plaatst alleen te baseren op uw ervaring uit de eerste hand met het betreffende bedrijf, product of dienst; (ii) u geeft geen beoordeling of recensie voor een bedrijf, product of dienst waarmee u een concurrentie-, eigendoms- of ander economisch belang, arbeidsrelatie of andere verwantschap hebt; (iii) u zult duidelijk aangeven of uw recensie op enigerlei wijze is gesponsord of betaald; en (iv) uw recensie zal voldoen aan deze Voorwaarden.

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK EN BEPERKINGEN

U mag de Diensten alleen gebruiken voor uw eigen interne en persoonlijke gebruik, en niet namens of ten behoeve van een derde partij, en alleen op een manier die in overeenstemming is met het toepasselijke Gioqo-beleid en alle wetten die op u van toepassing zijn. Als uw gebruik van de Services (inclusief een aankoop van items op de Services) is verboden door toepasselijke wetgeving, dan bent u niet bevoegd om de Services te gebruiken.

U mag uw account of wachtwoord met niemand delen en u moet de veiligheid van uw account en uw wachtwoord beschermen. U dient Gioqo onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten, al dan niet verdacht, die verband houden met uw account.

U mag niet meerdere accounts aanmaken en u mag anderen uw account niet laten gebruiken.

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: 

(a) voor enig onwettig doel; 

(b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; 

(c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; 

(d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; 

(e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; 

(f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; 

(g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; 

(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; 

(i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; 

(j) voor enig obsceen of immoreel doel; of 

(k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. 

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

 

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de website voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Gioqo, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de website, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als de mogelijkheid ervan op de hoogte is gesteld.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Gioqo en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

 

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

 

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

 

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@gioqo.com.

 

SECTIE 21 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het toepasselijke recht is het Nederlands (Nederlands) recht met de jurisdictie te Amsterdam, Nederland.